Andningsvård

PEF-mätning

PEF - Peak Expiratory Flow

PEF kan mätas i många olika syften, vanligt förekommande är som utvärdering av läkemedelsbehandling vid obstruktiv lungsjukdom. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut [6,11,12,17,26].

Vid mätningen används en så kallad peak-flowmätare (PEF-mätare). Nytt engångsmunstycke används till varje patient. Mätutrustning ytdesinfekteras efter användning.

Exempel på PEF-mätare.

Mätning av PEF

 1. Kontrollera ordination eller vårdplan.
 2. Hämta utrustning. Använd nytt munstycke för varje patient.
 3. Handhygien.
 4. Förklara för patienten.
 5. Se till att peak-flowmätaren är nollställd.
 6. Sätt på ett pappers- eller plastmunstycke.
 7. Personen bör om möjligt sitta upp vid mätningen. Vid flera testomgångar är det viktigt att samma kroppsposition intas varje gång.
 8. Uppmana patienten att:
  • andas in så djupt som möjligt
  • sätta in munstycket i munnen
  • sluta tätt med läpparna
  • blåsa ut så kraftigt och snabbt som möjligt genom munnen.
 9. Avläs värdet på mätaren och nollställ den.
 10. Låt patienten upprepa mätningen ytterligare två gånger.
 11. Dokumentera det högst uppnådda värdet [6,11,12,17,26].

Om patienten är ordinerad inhalation av beta-2-stimulerare eller annat luftvägsvidgande läkemedel, mäts PEF-värdet före och vanligen 15 minuter efter inhalationen. Då kan effekten av läkemedlet utvärderas [6,11,12,17,26]. Om annat luftrörvidgande läkemedel ska utvärderas bör eftermätning ske senare än 15 min. Observera att maximal effekt av vissa inhalationsläkemedel uppnås först efter 1-2 timmar.

Till toppen av sidan