Andningsvård

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom andningsvård
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Användning och rengöring av PEP-utrustning.
  • Rengöring och desinfektion av nebuliseringsutrustning samt övrig andningsutrustning.
  • Hantering och rengöring av hostmaskin.
  • Användning av CPAP/bi-levelapparat.
  • Rengöring av slang gällande CPAP- och Bi-levelPAP-utrustning.

ska tillverkarens bruksanvisning finnas för: 

  • Rengöring av spirometriutrustning i diskdesinfektor.

 

Till toppen av sidan