Andningsvård

Spirometri

Lungfunktionen kan också mätas med hjälp av spirometri som visar hur lungorna fungerar. Den visar utandningsvolym och kapacitet och om lungfunktionsnedsättningen är restriktiv eller obstruktiv. Mätningen görs med en spirometer som är kopplad till ett munstycke som patienten får blåsa i [11,12,17,26,30,31]. Den vanligaste information som fås är:

VC (vital kapacitet), den största volym man kan andas ut i ett andetag efter en maximal inandning. VC är normalt 5 liter för en vuxen men kan variera.

FVC (forcerad vitalkapacitet), den största volym en person kan andas ut forcerat (med full kraft) efter en maximal inandning, anges i liter.

FEV (forcerad expiratorisk (utandning) volym) under en begränsad tid. Under 3 sekunder är 95 % av VC normalt värde (nedsatt vid obstruktiv sjukdom)

FEV1 (forcerad expiratorisk volym under 1 sekund) Normalt värde är 75 % av VC (nedsatt vid obstruktiv sjukdom)

Spirometriundersökning utförs vanligtvis på lungmedicinsk avdelning, vid fysiologiska utredningsavdelningar inom sjukvården och vid vissa vårdcentraler. Denna undersökning utförs på läkarordination och är en viktig del av diagnostisering av exempelvis kronisk obstruktiv lungsjukdom.[26,30,31]

Rengöring och desinfektion

Vanligast är att använda engångsmunstycke till spirometern, där det ofta finns en backventil. Använd utrustning ska rengöras och desinfekteras. Använd diskdesinfektor för de delar av utrustningen som tål det, se tillverkarens anvisning. Övrig fast utrustning ytdesinfekteras.

Se tillverkarens bruksanvisning angående rengöring av utrustning i diskdesinfektor.

Till toppen av sidan