Infektioner och smittspridning

Legionella, förebyggande åtgärder

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Legionella, förebyggande åtgärder - Översikt

  Legionella är en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation (legionärssjuka). Legionella pneumophila serotyp 1 orsakar majoriteten av infektionerna hos människa.

 • Allmänna rutiner

  Vid misstanke om felaktiga varm- eller kallvattentemperaturer ska alltid fastighetsansvarig kontaktas. Detsamma gäller om vattentrycket upplevs vara för lågt.

 • Vård av högriskpatienter

  Dessa tilläggsrutiner avser vård av kraftigt immunnedsatta patienter speciellt enheter för organ- och benmärgstransplantation.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om legionella, förebyggande åtgärder.

Till toppen av sidan