Infektioner och smittspridning

Legionella, förebyggande åtgärder

Innehåll

Visa innehåll som:
Legionella, förebyggande åtgärder - Översikt

Legionella är en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation (legionärssjuka). Legionella pneumophila serotyp 1 orsakar majoriteten av infektionerna hos människa.

Allmänna rutiner

Vid misstanke om felaktiga varm- eller kallvattentemperaturer ska alltid fastighetsansvarig kontaktas. Detsamma gäller om vattentrycket upplevs vara för lågt.

Vård av högriskpatienter

Dessa tilläggsrutiner avser vård av kraftigt immunnedsatta patienter speciellt enheter för organ- och benmärgstransplantation.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om legionella, förebyggande åtgärder.

Till toppen av sidan