Legionella, förebyggande åtgärder

Vård av högriskpatienter

Dessa tilläggsrutiner avser vård av kraftigt immunnedsatta patienter speciellt enheter för organ- och benmärgstransplantation.

  • Använd strilmunstycke (istället för duschhuvud) med stora hål. Detta minskar aerosolbildningen och därmed också risken att riktigt små vattendroppar andas in djupt ner i lungorna.
  • Duschhuvud med bakteriefilter kan vara ett alternativ. Följ tillverkarens anvisning om bytesfrekvens [5].

Byt eller värmedesinfektera duschhuvudet regelbundet. Desinfektera i diskdesinfektor försedd med insats för håliga instrument. Byt duschslang regelbundet. Följ lokala anvisningar för bytesfrekvenser.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan