Referenser och regelverk

  1. Boverket, Smittskyddsinstitutet, VVS installatörerna. Legionella i vatteninstallationer. Stockholm: Installatörsföretagen; 2006.
  2. Folkhälsorapportering och statistik. Stockholm: Folkhälsoinstitutet;
  3. Legionella i miljön: en kunskapssamanställning om hantering av smittrisker. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [läst maj 2017].
  4. Har du legionella i dina vattenledningar?. Karlskrona: Boverket; 2000.
  5. Tablan OC, Anderson LJ, Besser R, Bridges C, Hajieh R, CDC et al. Guidelines for preventing health-care--associated pneumonia, 2003: recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. MMWR Recomm Rep. 2004;53(RR-3):1-36.
  6. Bartram JYC, et al. Advantages and disadvantages of alternative methods for controlling Legionella in piped water systems and cooling towers: table 3.2. In: Legionella and the prevention of legionellosis. Geneva: World Health Organization (WHO); 2007. p. 50-1.
  7. Darelid J, Löfgren S. Legionella i vården. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag.. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 391-415.

Evidensgradering

Allmänna vårdrutiner i detta avsnitt har stöd i väl kontrollerade kliniska prövningar eller av en stor majoritet nationell och internationell expertis.
Särskilda vårdrutiner för högriskpatienter har förslagits i litteraturen, men välgjorda studier eller laboratorieundersökningar kan saknas.

Regelverk

Till toppen av sidan