Referenser och regelverk

  1. Boverket, Smittskyddsinstitutet, VVS installatörerna. Legionella i vatteninstallationer. Stockholm: Installatörsföretagen; 2006.
  2. Folkhälsorapportering och statistik. Stockholm: Folkhälsomyndigheten;
  3. Legionella i miljön: en kunskapssamanställning om hantering av smittrisker. Stockholm: Folkhälsomyndigheten;
  4. Har du legionella i dina vattenledningar?. Karlskrona: Boverket; 2000.
  5. European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC); 2017.
  6. Darelid J, Löfgren S. Legionella i vården. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag.. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 391-415.

Evidensgradering

Allmänna vårdrutiner i detta avsnitt har stöd i väl kontrollerade kliniska prövningar eller av en stor majoritet nationell och internationell expertis.
Särskilda vårdrutiner för högriskpatienter har förslagits i litteraturen, men välgjorda studier eller laboratorieundersökningar kan saknas.

Regelverk

Till toppen av sidan