Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Boverket, Smittskyddsinstitutet, VVS installatörerna. Legionella i vatteninstallationer. Stockholm: Installatörsföretagen; 2006.
  2. Statistik och rapportering. Stockholm: Folkhälsomyndigheten;
  3. Legionella i miljön: en kunskapssamanställning om hantering av smittrisker. Stockholm: Folkhälsomyndigheten;
  4. Har du legionella i dina vattenledningar? (pdf). Karlskrona: Boverket; 2000.
  5. European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC); 2017.
  6. Darelid J, Löfgren S. Legionella i vården. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 391-415.

  Regelverk

  Till toppen av sidan