Lokala anvisningar

SMITTA OCH SMITTSPRIDNING

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området smitta och smittspridning

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • MRB-screening av utlandsvårdade patienter.
  • Användning av andningskydd.
  • Information till servicepersonal, konsulter med flera angående patient med känd smitta eller infektionskänslighet.
  • Märkning av vårdrum.
Till toppen av sidan