Smitta och smittspridning

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området smitta och smittspridning

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • MRB-screening.
  • Användning av andningskydd.
  • Hur information angående patienter med bedömd smittsamhet eller infektionskänslighet säkerställs mellan vårdpersonal och extern personal.
Till toppen av sidan