Smitta och smittspridning - Översikt

SMITTA OCH SMITTSPRIDNING

Att förhindra vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerheten. De infektioner som smittar mellan personer i samhället kan även spridas inom alla former av vård och omsorg, både till patienter och personal. Mikroorganismer som ingår i den normala bakteriefloran hos friska personer kan orsaka infektioner hos dem som på grund av ålder eller sjukdom ofta har ett nedsatt infektionsförsvar.

För att kunna förebygga smitta behöver vi kunskaper om smittämnen och smittvägar liksom om basala hygienrutiner och personalhygien. Dessutom krävs kunskaper om rengöring och desinfektion, städning och vårdrum.

Till toppen av sidan