Smitta och smittspridning

Smitta och smittspridning - Översikt

Att förhindra vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerheten. De infektioner som smittar mellan personer i samhället kan även spridas inom alla former av vård och omsorg, till både patienter och personal. Smittspridning kan ske både från sjuka personer och från de som är friska smittbärare. Personer med nedsatt immunförsvar är de som löper störst risk att drabbas av infektioner.

För att förebygga smittspridning behövs kunskaper om smittämnen och smittvägar liksom om basala hygienrutiner och klädregler. God handhygien är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner i vård och omsorg. Dessutom krävs kunskaper om städning och rengöring, desinfektion, hantering av smittförande avfall och vårdrum.

Till toppen av sidan