Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Milknet. Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatalvården i Sverige, version 3.0. 2016.
  2. Milknet. Bröstmjölk för livet.
  3. Ransjö U, Edner A, Kokk K. Bröstmjölk. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 225-6.
  4. Every Drop Counts. London: United Kingdom Association for Milk Banking (UKAMB); 2014.
  5. Donor milk banks - the operation of donor milk bank services: NICE guidelines [CG93]. Manchester: The National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2010.
  6. Human Milk Banking Association of North America (HMBANA ). Texas: 2014.
  7. Lanzieri TM, Dollard SC, Josephson CD, Schmid DS, Bialek SR. Breast milk-acquired cytomegalovirus infection and disease in VLBW and premature infants. Pediatrics. 2013;131(6):e1937-45.
  8. Omarsdottir S, Casper C, Naver L, Legnevall L, Gustafsson F, Grillner L, Zweygverg-Wirgart B, Soderberg-Naueler C, Vanpee M. Cytomegalovirus infection and neonatal outcome in extremely preterm infants after freezing of maternal milk. Pediatr Infect Dis J. 2015;34:482-9.
  9. Björksten B, Burman LG, De Chateau P, Fredrikzon B, Gothefors L, Hernell O. Collecting and banking human milk: to heat or not to heat?. Br Med J. 1980;281(6243):765-9.
  10. Byggenskap och Vårdhygien, BOV. Vårdhygieniska aspekter vid ny- ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. 2. uppl. Sverige: Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH);
  11. Becker GE, Cooney F, Smith HA. Methods of milk expression for lactating women. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD006170.

  Regelverk

  Till toppen av sidan