Bröstmjölkshantering

Bröstmjölkshantering - Översikt

Bröstmjölk är den bästa näringskällan för alla nyfödda barn och för flertalet barn är amning det naturliga uppfödningssättet. För det för tidigt födda eller sjuka nyfödda barnet är dock fullständig amning oftast inte möjlig, och mjölken måste pumpas ut från bröstet. Detta ställer större krav på den hygieniska hanteringen av mjölken. [1-6]

Till toppen av sidan