Bröstmjölkshantering - Översikt

BRÖSTMJÖLKSHANTERING

Bröstmjölk är den bästa näringskällan för alla nyfödda barn och för flertalet barn är amning det naturliga uppfödningssättet. För det för tidigt födda eller sjuka nyfödda barnet är dock fullständig amning oftast inte möjlig, och mjölken måste pumpas ut från bröstet. Detta ställer större krav på den hygieniska hanteringen av mjölken. [1-6]

Urpumpning av bröstmjölk

Det finns olika sätt att samla bröstmjölk. Den vanligast förekommande metoden är med hjälp av elektrisk pump, men handpump eller manuell urpumpning kan också förekomma [7]. För att stimulera mjölkproduktionen bör pumpning ske 6-8, eventuellt 10 gånger per dygn.

Bröstmjölk som rinner från det andra bröstet under amning/pumpning, så kallad drip milk, har förutom en risk för hög bakteriehalt också en låg energihalt och bör inte användas som bankmjölk (det vill säga mjölk till andra barn än det egna).

Vid urpumpning av bröstmjölk är det mycket viktigt med god hygien. Händerna tvättas noggrant med tvål och vatten och avtorkas på ren handduk och följs sedan av handdesinfektion. Bröst tvättas av med vatten med en papperstvättlapp.

Rengöring och desinfektion av bröstpump och uppsamlingskärl ska ske enligt tillverkarens rekommendationer. Används elektrisk bröstpump bör den vara patientbunden, ifall den delas mellan mödrar är det vårdpersonalens ansvar att rengöra/smittrena efter användning.

Till toppen av sidan