Bröstmjölkshantering

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom bröstmjölkshantering. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur många gånger per dag bör urpumpning ske för att stimulera mjölkproduktionen när fullständig amning inte är möjlig?
Vid uppsamling/urpumpning av bröstmjölk ställs stora krav på den hygieniska hanteringen. Hur samlas bankmjölk före den ges till det enskilda barnet?
Vad gäller för bröstmjölk som pumpas ur till det egna barnet?
I vilka fall ska modern inte amma eller ge barnet av sin bröstmjölk?
Bankmjölk eller donatormjölk ges till för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn på läkarordination. Vad krävs förutom föräldrarnas samtycke att ge sådan mjölk?
Test avseende hiv och HTLV-antikroppar är obligatoriskt för en givare. Mot vilka antikroppar ska en givare dessutom ha testats negativ mot?
På vilket sätt utförs bakteriologisk kontroll/odling hos en givare av bröstmjölk?
När är det lämpligt att använda mikrovågsugn i samband med bröstmjölkshantering?
Holder-pastörisering är en vanlig metod för värmebehandling av bankmjölk. Hur går värmebehandlingen till?
Under hur lång tid kan bröstmjölk förvaras i kylskåp med temperatur 2-6 grader?
I vilken mjölk är risken för bakterietillväxt störst?
Till toppen av sidan