Bröstmjölkshantering

Från egna modern

Mjölk som pumpats ut till det egna barnet ges färsk eller efter infrysning och upptining, men bör inte pastöriseras. Provtagning för bakterier eller hygienkontroll behövs vanligtvis inte, om det inte finns misstankar på bristande hygien hos modern eller infektion hos barnet. Om barnet är fött mycket för tidigt (< 28 graviditetsveckor) kan man överväga att vid ett tillfälle kontrollera den bakteriologiska kvaliteten på mjölken. Samma gränsvärden som för donerad mjölk tillämpas, och man bör också efterfråga om det finns multiresistenta bakterier.

Modern kan nästan alltid ge sin mjölk till det egna barnet. Enda undantag är om modern är hiv-positiv eller har en aktiv tuberkulos, då man avråder från amning på grund av smittorisken. Av olika skäl behöver mödrar ibland läkemedel. Ofta kan bröstmjölken ges även under denna period men vid användning av vissa läkemedel bör man avstå. Denna bedömning avgöres individuellt beroende på preparat och dosering. För för tidigt födda barn är det ofta aktuellt att spara bröstmjölken som innehåller läkemedel och ge den då barnet är fullgånget.

Det finns en liten risk att barnet via bröstmjölken får en symtomatisk cytomegalovirusinfektion (CMV) med sepsisliknande symtom, främst hos extremprematura barn. Vissa neonatalenheter rekommenderar därför att mjölken ska ha varit infryst under en period innan den ges till det omogna barnet men effekten är tveksam och det finns ingen evidens som stödjer detta. [1,7,8]

Till toppen av sidan