Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Hedin G. Desinfektion av hud och slemhinnor. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  2. Evidence review for the effectiveness of skin antiseptics in the prevention of surgical site infection. NICE guideline NG125. Surgical site infection: prevention and treatment. [B]; April 2019.
  3. Fass Vårdpersonal. Stockholm: Läkemedelsindustriföreningen (LIF); 2023.
  4. Hammarskjold F, Linder LE, Larsson B, Jertborn M. Infektion en fruktad komplikation till användning av central venkateter : motiverat att påminna om vikten av god aseptik. Läkartidningen. 2001;98(34):3510-4.
  5. Stinner DJ, Krueger CA, Masini BD, Wenke JC. Time-dependent effect of chlorhexidine surgical prep. J Hosp Infect. 2011;79(4):313-6.
  6. Price PB. Ethyl alcohol as a germicid. Arch Surg. 1939;38(3):528-42.
  7. Caldeira D, David C, Sampaio C. Skin antiseptics in venous puncture-site disinfection for prevention of blood culture contamination: systematic review with meta-analysis. J Hosp Infect. 2011;77(3):223-32.
  8. World Health Organization. WHO best practices for injections and related procedures toolkit. PMID: 23741781. Geneva: 2010.
  9. World Health Organization. WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy. PMID: 23741774. Geneva: 2010.
  10. Greg Art. Combination povidone-iodine and alcohol formulations more effective, more convenient versus formulations containing either iodine or alcohol alone: a review of the literature. J Infus Nurs. 2005;28(5):314-20.
  Till toppen av sidan