Huddesinfektion

Huddesinfektion - Översikt

Syfte

Huddesinfektion utförs:

  • Före punktion.
  • Före kateterinläggning via huden.
  • I samband med omläggning av kärlkatetrar och andra typer av katetrar som passerar genom huden [1].

Syftet är att förebygga infektion. Den primära effekten är att antalet bakterier och eventuella jästsvampar som kan finnas på huden reduceras. Risken för infektion varierar beroende på typen av ingrepp och kan indelas i ingrepp med stor respektive liten risk. När blododling tas genom venpunktion via huden finns ytterligare ett syfte, nämligen att minska risken för att blododlingen kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar.

Läs mer om handdesinfektion i texten om basala hygienrutiner och klädregler.

Preoperativ handdesinfektion, huddesinfektion och helkroppstvätt

Se texten om preoperativ vård.

Till toppen av sidan