Huddesinfektion

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom huddesinfektion. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur värderas risken för infektion i samband med ingrepp genom huden?
Vilket är det primära syftet med huddesinfektion?
I vilket av följande fall ska huddesinfektion utföras?
Av vilken orsak rekommenderas som regel huddesinfektion vid kapillär provtagning inom sjukvården trots att det inte finns evidens för att göra det?
I vilket av följande fall krävs inte huddesinfektion?
Om desinfektionsmedlet är klorhexidinsprit 5 mg/mL, hur ska desinfektionen vid inläggning av en peritonealdialyskateter ske?
Desinfektion vid blododling är viktig för att minska risken för kontaminering av hudbakterier. Hur ska desinfektionen utföras?
Till toppen av sidan