Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Transport av produkter utanför vårdlokal

Transport av rena och sterila produkter utanför vårdlokal, exempelvis till patients hem, sker så att renhetsgrad bibehålls. För att säkerställa renhetsgrad tillämpas flerlagersprincip vid transport.

Vid transport behövs:

 • Låda med tätslutande lock, motsvarar produktförpackning alternativt avdelningsförpackning. Låda och lock ska tåla rengöring och desinfektion i diskdesinfektor.
 • Plastpåse avsedd för livsmedel, motsvarar avdelningsförpackning.
 • Transportväska, motsvarar transportförpackning. Väskan ska tåla ytdesinfektionsmedel med tensid alternativt vara tvättbar i minst 60 °C.

Hantering

Övergripande

Produkter separeras utifrån renhetsgrad. Produkter som placerats i låda eller påse ska inte läggas tillbaka i förråd.

 • Steril produkt i produktförpackning placeras i försluten plastpåse eller separat låda med lock.
 • Rengjord och desinfekterad produkt placeras i separat låda med lock.
 • Engångsprodukt tillverkad i kontrollerad miljö, exempelvis kompress, placeras i separat låda med lock.
 • Engångsprodukt i originalförpackning kan placeras i försluten plastpåse.

Transport 

 • Vid transport utomhus placeras låda och/eller plastpåse i transportväska.
 • Låda rengörs och desinfekteras i diskdesinfektor minst 1 gång per vecka. Samtidigt rengörs och desinfekteras flergångsprodukter i diskdesinfektor och engångsprodukter kasseras. 
 • Transportväska rengörs minst 1 gång per månad.
 • Använda flergångprodukter transporteras väl emballerat och separerat från övriga produkter.
Förklaring till flerlagersprincip
Förpackning Steril produkt Desinfekterad produkt Engångsprodukt i originalförpackning Engångsprodukt, styckvis
Produktförpackning Originalförpackning   Originalförpackning Låda med lock
Avdelningsförpackning Plastpåse alternativt låda med lock Låda med lock Plastpåse alternativt låda med lock  
Transportförpackning Väska Väska Väska Väska

Lokala anvisningar kan finnas eller behöva upprättas för transport av produkter utanför vårdlokal.

Till toppen av sidan