Relaterad information

AVVIKELSE- OCH RISKHANTERING

Anmäla och rapportera. Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg (IVO); 2016.

Hälso- & sjukvård. Uppsala: Läkemedelsverket. 

Löf. Stockholm: Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). 

Samlat stöd för patientsäkerhet. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.

Patientsäkerhet. Stockholm: Sveriges kommuner och Regioner (SKR); 2016.

Ödegård S, red. Patientsäkerhet: teori och praktik. Stockholm: Liber; 2013.

Till toppen av sidan