Bemötande i vård och omsorg

Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande - Översikt

  Kommunikation är en komplicerad process där man överför information mellan individer. Genom tal, bilder, kropps- eller teckenspråk "pratar" vi med varandra.

 • Logopedens roll och uppföljning

  Vid misstanke om kommunikationsstörningar bör logoped kontaktas för bedömning. Logopeden differentialdiagnosticerar mellan afasi, dysartri och talapraxi samt utreder vilken grad och typ av svårigheter personen har.

 • Vård och bemötande

  För att underlätta kommunikationen med en person med afasi bör omgivningen ordna en lugn och tyst samtalsmiljö.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om afasi, dysarti, dysfagi - vård och bemötande

 • Relaterad information

  Relaterad information till Vårdhandbokens texter om Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper inom afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande.

Till toppen av sidan