Kommunikationsråd vid afasi

För att underlätta kommunikationen med en person som har afasi bör omgivningen ordna en lugn och tyst samtalsmiljö. Det är viktigt att visa att man har gott om tid då stress har en negativ påverkan på personens förmåga att kommunicera. För vissa personer med afasi kan hjälpmedel underlätta och stödja kommunikationen och närstående och patient kan tillsammans få stöttning genom särskild kommunikationspartnerträning.

Att tänka på vid afasi:

 • En person med afasi blir lätt uttröttad och det är därför viktigt att endast samtala i korta stunder, om en sak i taget.
 • Har personen svårt att förstå tal är det viktigt att samtalspartnern anpassar sitt eget språk genom att tala i korta och enkla meningar.
 • Sänk talhastigheten.
 • Tala något tydligare än normalt.
 • Tala en i taget.
 • Visa eller peka gärna på föremål i omgivningen för att förtydliga.
 • Använd gester och tydligt kroppsspråk i kommunikation med personen.
 • Håll god ögonkontakt.

Kommunikationsråd vid dysartri

Kan en person med dysartri inte göra sig förstådd genom talet är det viktigt att omgivningen uppmanar personen till kommunikation med hjälpmedel. Ordna en lugn miljö och ställ gärna frågor som går att besvara kortfattat.

Att tänka på vid lätt till måttlig dysartri:

 • Kan personen göra sig förstådd med hjälp av talet är det viktigt att titta på personen när hen talar.
 • Be om information angående det ämne som personen vill prata om för att få en förförståelse som gör det lättare att följa med i dialogen.
 • Be personen röra extra mycket på läpparna, överartikulera.
 • Förstår du inte vad personen säger ska du inte ge intryck av att du gör det [1].

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan