Kommunikationsråd afasi

För att underlätta kommunikationen med en person med afasi bör omgivningen ordna en lugn och tyst samtalsmiljö. Det är viktigt att visa att man har gott om tid då stress har en negativ påverkan på personens förmåga att kommunicera. För vissa personer med afasi kan hjälpmedel underlätta och stödja kommunikationen och närstående och patient kan tillsammans få stöttning genom särskild kommunikationspartnerträning.

Att tänka på vid afasi:

 • En person med afasi blir lätt uttröttad och det är därför viktigt att endast samtala i korta stunder, om en sak i taget.
 • Om personen har svårt att förstå tal är det viktigt att samtalspartnern anpassar sitt eget språk genom att tala i korta och enkla meningar.
 • Sänk talhastigheten.
 • Tala något tydligare än normalt.
 • Tala en i taget.
 • Visa eller peka gärna på föremål i omgivningen för att förtydliga.
 • Använd gester och tydligt kroppsspråk i kommunikationen med personen.
 • Håll god ögonkontakt.

Kommunikationsråd dysartri

Om en person med dysartri inte kan göra sig förstådd genom talet är det viktigt att omgivningen uppmanar personen till kommunikation med hjälpmedel. Ordna en lugn miljö och ställ gärna frågor som går att besvara kortfattat.

Att tänka på vid lätt till måttlig dysartri:

 • Kan personen göra sig förstådd med hjälp av talet är det viktigt att titta på personen när hen talar.
 • Be om information kring vilket ämne personen vill prata om för att få en förförståelse som gör det lättare att följa med i dialogen.
 • Be personen röra extra mycket på läpparna, överartikulera.
 • Om du inte förstår vad personen säger ska du inte ge intrycket av att du gör det. [1]

 

Till toppen av sidan