Vid misstanke om nedsatt språklig funktion eller sväljsvårigheter hos en patient bör en språk/svälj-screening göras. En sådan screening tar endast några minuter att genomföra och kan utföras av all sjukvårdspersonal. Om screeningen visar på svårigheter bör en logoped kontaktas för att göra en fördjupad språklig bedömning och/eller sväljningundersökning.

Riksstroke är ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. På deras webbplats finns länk till test för språklig screening samt information om bedömning av sväljningsförmågan. Länk till Riksstroke finns på sidan Relaterad information.

Kommunikationsråd vid afasi

För att underlätta kommunikationen med en person som har afasi bör omgivningen skapa en lugn och tyst samtalsmiljö. Det är viktigt att visa att man har gott om tid då stress har en negativ inverkan på personens förmåga att kommunicera. För vissa personer med afasi kan hjälpmedel underlätta och stödja kommunikationen. Närstående och patient kan tillsammans få stöttning genom särskild träning för kommunikationspartner.

Att tänka på vid afasi:

 • En person med afasi blir lätt uttröttad och det är därför viktigt att endast samtala i korta stunder och om en sak i taget.
 • Har personen svårt att förstå tal är det viktigt att samtalspartnern anpassar sitt eget språk genom att tala i korta och enkla meningar.
 • Sänk talhastigheten.
 • Tala något tydligare än normalt.
 • Tala en i taget.
 • Visa eller peka gärna på föremål i omgivningen för att förtydliga.
 • Använd gester och tydligt kroppsspråk i kommunikation med personen.
 • Håll god ögonkontakt.

Kommunikationsråd vid dysartri

För att underlätta kommunikationen mellan en person med dysartri och en person utan dysartri (samtalspartnern) finns det vissa saker man kan tänka på.

Personen med dysartri:

 • Se till att ha lyssnarens uppmärksamhet, inklusive ögonkontakt, innan du börjar prata.
 • Ange vad samtalet handlar om.
 • Använd enkel, förutsägbar grammatik och korta meningar.
 • Använd gester som stöd.
 • Om möjligt, rör extra mycket på läpparna, överartikulera.
 • Anpassa samtalsämnen till tillgänglig energinivå.

Personen utan dysartri (samtalspartnern):

 • Lyssna aktivt. Ju svårare dysartri en person har, desto mer aktiv måste lyssnaren vara.
 • Ge den som talar din odelade uppmärksamhet.
 • Be om information angående det ämne som personen vill prata om för att få en förförståelse som gör det lättare att följa med i samtalet. 
 • Förstår du inte vad personen säger ska du inte ge intryck av att du gör det [1].
 • Var aktiv och "skugga talet" vilket innebär att sammanfatta eller upprepa det personen har sagt för att säkerställa att du har förstått korrekt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan