Bemötande i vård och omsorg

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Innehåll

Visa innehåll som:
Bemötande i vård och omsorg, värdegrund - Översikt

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet.

Personcentrerad vård

I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerad vård. Bland annat genom att använda ordet person i stället för patient.

Fördelar och utmaningar med personcentrerad vård

I personcentrerad vård ses "patienten" som en person med egen förmåga till informerade val och där autonomi och medbestämmande betonas och respekteras.

Praktiska råd

För att värdegrunden och en humanistisk människosyn ska forma ditt bemötande är det viktigt att tänka på nedanstående.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, värdegrund.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, värdegrund.

Till toppen av sidan