Referenser och regelverk

 1. Blennberger E, Johansson B. Värdigt liv och välbefinnande: äldreomsorgens värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praktik. Solna: Gothia Fortbildning; 2010.
 2. Egidius H. Etik och profession: i en tid av ökande privatisering och myndighetskontroll. Stockholm: Natur & Kultur; 2011.
 3. Nordenfelt L. Värdighet i vården av äldre personer. Lund: Studentlitteratur; 2010.
 4. Blennberger E. Bemötandets etik. Lund: Studentlitteratur; 2013.
 5. Människovärde och människosyn. Stockholm: Statens medicinsk-etiska råd (SMER);
 6. Skatteverket. Skyddade personuppgifter.
 7. Ekman I, redaktör. Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. 1. uppl. Stockholm: Liber; 2014.
 8. Stewart M. Towards a global definition of patient centred care. BMJ. 2001;322(7284):444-5.
 9. Mead N, Bower P. Patient-centred consultations and outcomes in primary care: a review of the literature. Patient Educ Couns. 2002;48(1):51-61.
 10. Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Folkhälsoinstitutet; 2009.
 11. Registered Nurses Association of Ontario (RNAO). Client Centered Care. Ontario, Canada: 2002 (rev. 2006).
 12. Bradley VJ, Ashbaugh JW, Blaney BC, editors. Evolution of a new service paradigm. In: Creating individual supports for people with developmental disabilities : a mandate for change at many levels. Baltimore: Paul Brookes; 1994.
 13. Edvardsson D. Personcentrerad omvårdnad - definition, mätskalor och hälsoeffekter. I: Edvardsson D, red. Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur; 2010.
 14. Ekman I, Wolf A, Olsson LE, Taft C, Dudas K, Schaufelberger M, et al. Effects of person-centred care in patients with chronic heart failure: the PCC-HF study. Eur Heart J. 2012;33(9):1112-9.
 15. Olsson LE, Jakobsson Ung E, Swedberg K, Ekman I. Efficacy of person-centred care as an intervention in controlled trials - a systematic review. J Clin Nurs. 2013;22(3-4):456-65.
 16. Jutterström L. Illness integration, self-management and patient-centred support in type 2 diabetes [doktorsavhandling]. Umeå: Umeå Universitet; 2013.
 17. Bertakis KD, Azari R. Patient-centered care is associated with decreased health care utilization. J Am Board Fam Med. 2011;24(3):229-39.
 18. Mount B. Person-centered planning : finding directions for change using personal futures planning. New York: Graphics Futures Inc; 1992.
 19. Sahm LJ, Wolf MS, Curtis LM, Behan R, Brennan M, Gallwey H, et al. What's in a label? An exploratory study of patient-centered drug instructions. Eur J Clin Pharmacol. 2012;68(5):777-82.
 20. Eldh AC, Ekman I, Ehnfors M. Considering patient non-participation in health care. Health Expect. 2008;11(3):263-71.
 21. Hörnsten A, Lundman B, Selstam EK, Sandstrom H. Patient satisfaction with diabetes care. J Adv Nurs. 2005;51(6):609-17.
 22. Docteur E, Coulter A. Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård : en extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring. Stockhom: Myndigheten för vårdanalys; 2013.
 23. Anhang Price R, Elliott MN. Measuring patient-centeredness of care for seriously ill individuals: Challenges and opportunities for accountability initiatives.. Journal of palliative medicine. 2018;21:28-35.
 24. Sand L, Strang P. När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm: Natur & kultur; 2013.
 25. Miller WR, Rollnick S. Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring. 3. Stockholm: Natur & Kultur Läromedel; 2013.
 26. Udo C, Melin-Johansson C, Henoch I, Axelsson B, Danielson E. Surgical nurses' attitudes towards caring for patients dying of cancer - a pilot study of an educational intervention on existential issues. European Journal of Cancer Care. 2014;23(4):426-40.
 27. Personcentrerad vård. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2016.
Till toppen av sidan