Samtalsprocess som metod

Samtalsprocessen syftar till att nå ett personcentrerat samtal där den vårdsökande känner sig lyssnad på och samförstånd råder. Metoden ger dessutom förutsättning för att effektivisera och strukturera samtalet mellan vårdpersonal och vårdsökande. Samtalsprocess som metod i rådgivningssamtalet har utvecklats av sjuksköterskor inom telefonrådgivning per telefon (1177) och är erfarenhetsbaserad. Syftet med metoden är att stärka telefonsjuksköterskans profession och öka kvaliteten i rådgivningssamtalet [15].

Denna samtalsprocess ger verktyg att samtala utifrån fem faser:

  • Öppna
  • Lyssna
  • Analysera
  • Motivera
  • Avsluta

Metoden beskriver vad varje fas behöver innehålla för att leda till ett personcentrerat och säkert samtal och vilka samtalsverktyg som kan användas för att nå det målet och leda processen framåt.

Till toppen av sidan