Bemötande i vård och omsorg

Vård och bemötande vid psykisk ohälsa

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Vård och bemötande vid psykisk ohälsa - Översikt

  Psykisk hälsa brukar delas in i de två områdena psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa.

 • Att möta en person med psykisk ohälsa

  I det vårdande mötet är det centralt att inta ett personcentrerat förhållningssätt, samt att i kommunikationen visa respekt och empati. Detta gäller självklart även i möten med personer som upplever psykisk ohälsa.

 • Bedömning vid psykisk ohälsa

  Vid bedömning av en persons psykiska status är det viktigt att vara uppmärksam på vad som kan observeras, att våga ställa frågor, även de som kan kännas svåra. Det är framför allt viktigt att lyssna på vad personen framför dig själv har att berätta.

 • Delaktighet i vård vid psykisk ohälsa

  När en person som upplever psykisk ohälsa är i behov av vård är det viktigt att vårdpersonalen kan inta ett helhetsperspektiv och arbeta i team för att möta individens behov.

 • Reflektion

  I vården av de personer som har psykisk ohälsa är vårdpersonalen själva viktiga verktyg i arbetet. Hur vi är och vad vi gör i mötet är därför viktigt att reflektera över för att skapa goda förutsättningar för ett bemötande som är både professionellt och medmänskligt.

 • Dokumentation

  Dokumentation bör följa de rutiner och sökord som är aktuella i den vårdmiljö där mötet skett. Fokus i dokumentationen bör ligga på det som faktiskt sagts i mötet.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande vid psykisk ohälsa.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om bemötande vid psykisk ohälsa.

Till toppen av sidan