I vården av personer som har psykisk ohälsa är vård- och omsorgspersonalen ett betydelsefullt verktyg i arbetet. Hur vi är och vad vi gör i mötet är därför viktigt att reflektera över för att skapa goda förutsättningar för ett bemötande som är både professionellt och medmänskligt. Detta innebär även att vi bör vara medvetna om våra egna uppfattningar och förutfattade meningar som kan påverka vårt förhållningssätt och bemötande i mötet med personer med psykisk ohälsa och sjukdom, se text om stigma och fördomar på sidan översikt.

Att möta personer i påfrestande livssituationer och kriser ställer krav på den egna förmågan att kommunicera med och förhålla sig till en person med psykisk ohälsa på ett personcentrerat sätt. För att kunna utveckla den förmågan krävs självreflektion, det vill säga att kunna reflektera över hur vi själva är i mötet, vad vi gör och varför vi gör som vi gör.

Testa dig själv genom att ta stöd av reflektionsfrågor "5 steg till ett bättre möte" från Socialstyrelsen. Länk finns på sidan Relaterad information. 

Att få möjlighet att reflektera tillsammans med kollegor över situationer där man upplever osäkerhet kan vara ett sätt att lära av sina erfarenheter, bli stärkt och känna sig tryggare. Goda förutsättningar för strukturerad reflektion på arbetsplatsen, såsom tid, utrymme och prioritering av detta kan gynna såväl enskild personal som hela arbetsgruppen. Det kan även bidra till en personcentrerad vård som främjar återhämtningen för de personer som vårdas på enheten.

 

Till toppen av sidan