Mallar och formulär

Målsättningen för rehabkoordinatorns arbete är att underlätta återgång i arbete, förebygga och optimera sjukskrivningen ur ett patientperspektiv.  Här finns exempel på formulär och brevmallar samlade som rehabkoordinatorn kan använda i kontakt med patient och arbetsgivare. Mallarna är framtagna i ett nationellt samarbete och kan användas nationellt men finns just nu  på webbplatsen för Region Jönköpings län.

Information till patienten

Bipacksedel vid sjukskrivning. Information för patienten om sjukskrivning. Framtagen av Stockholms läns landsting.

1177.se

Försäkringskassan

Stöd för jämställd sjukskrivning och våld i nära relation

Genushanden - jämställd sjukskrivning. Region Skåne. Här hittar du information och en film om Genushanden samt andra filmer som handlar om sjukskrivning.

Jämställd sjukskrivning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För att jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering

Nationellt centrum för kvinnofrid

Stöd för bedömning av sjukskrivning och rehabiliteringsbehov

Stöd för samverkan internt och externt

Filmer om sjukskrivning

Vägen till väggen. Uppdrag psykisk hälsa har tagit fram filmer om att identifiera frisk- och riskfaktorer.

Tänk frisk, inte sjuk. Film från Region Skåne

Till toppen av sidan