Mallar och formulär

Målsättningen för rehabkoordinatorns arbete är att underlätta återgång i arbete, förebygga och optimera sjukskrivningen ur ett patientperspektiv. Här finns exempel på formulär och brevmallar samlade som rehabkoordinatorn kan använda i kontakt med patient och arbetsgivare. Mallarna är framtagna i ett nationellt samarbete och kan användas nationellt och finns på SKR:s webbplats.

Information till patienten

Bipacksedel vid sjukskrivning. Information för patienten om sjukskrivning. Framtagen av Region Stockholm.

1177.se

Försäkringskassan

 

Stöd för jämställd sjukskrivning och våld i nära relation

Jämställd sjukskrivning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För att jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering

Nationellt centrum för kvinnofrid

Stöd för bedömning av sjukskrivning och rehabiliteringsbehov

Stöd för samverkan internt och externt

Utbildning

Filmer 

Att arbeta som rehabiliteringskoordinator Utbildningsmaterial och stöd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vägen till väggen. Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram filmer om att identifiera frisk- och riskfaktorer. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Till toppen av sidan