Rehabstöd

Rehabstöd är ett IT-verktyg/applikation för att stödja dig som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för patienter som är sjukskrivna. Tjänsten ger en samlad bild av samtliga pågående sjukskrivningar på en vårdenhet. Information som visas i Rehabstöd hämtas ur de elektroniska läkarintyg som utfärdats av hälso- och sjukvården när en patient sjukskrivs. Även läkaren som skriver intyg kan använda tjänsten för att se information om sina patienter som denne utfärdat läkarintyg för.

För att logga in behöver du ett SITHS-kort och medarbetaruppdraget "Vård och behandling i HSA-katalogen. Här når du Rehabstöd: rehabstod.intygstjanster.se

Intygsstatistik

Intygsstatistik kan användas av hälso-och sjukvården för att följa upp sjukskrivningsmönster på lokal, regional och nationell nivå. Det är även möjligt att filtrera och anpassa statistiken som visas så att den bättre passar de egna behoven. Statistiken visar den sjukskrivning som ordinerats av hälso- och sjukvården och baseras på informationen i de elektroniska intygen (som utfärdas av hälso- och sjukvården), det faktiska utfallet av sjukskrivningen visas inte i tjänsten. Denna information finns hos Försäkringskassan.

Intygsstatistik kräver inloggning och du behöver SITHS-kort och rätt medarbetaruppdrag. Hälso- och sjukvårdspersonal som är inloggad kan se mer detaljerad statistik och fler rapporter. Det går till exempel att se antal sjukfall för olika läkare eller grupper av läkare vid en viss vårdverksamhet.

Här når du Intygsstatistik: statistik.intygstjanster.se/

Till toppen av sidan