Referenser och regelverk

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

    Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

    Regelverk

    Övrigt

    Till toppen av sidan