Testa dina kunskaper

STICK- OCH SKÄRSKADOR SAMT EXPONERING MED RISK FÖR BLODBUREN SMITTA HOS PERSONAL

Här kan du testa dina kunskaper inom stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan