Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner vid stick- och skärskador inklusive var och hur uppföljning äger rum samt hur rapportering och uppföljning av tillbud sker.
  • Rutiner och omhändertagande av skärande och stickande avfall.

 

Till toppen av sidan