Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner vid stick- och skärskador innehållande
    • vart man ska vända sig och hur uppföljning av stick- och skärskador sker
    • hur rapportering och uppföljning av tillbud sker.
  • Rutiner och omhändertagande av skärande och stickande avfall.
Till toppen av sidan