Dialys, peritonealdialys

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper om peritonealdialys. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur många procent av njurfunktionen är kvar när det dags att starta en njurersättande behandling som peritonealdialys?
Varför består dialysvätskan vid peritonealdialys bland annat av glukos?
Varför kan man behöva mäta intaget av vätska vid behandling med peritonealdialys?
Vad kallas behandlingen om peritonealdialysen utförs nattetid med hjälp av en dialysapparat?
Vad är viktigt att ta hänsyn till vid kontroll av kroppsvikt på patient med peritonealdialys?
Hur kontrolleras en misstänkt peritonit?
Varför ökar proteinförlusten i samband med peritonit hos en patient med peritonealdialys?
Vilken är den viktigaste åtgärden för läkning efter inläggning av PD-kateter?
Vilken typ av huddesinfektionsmedel använder man vanligen vid omläggning av en PD-kateter?
Vilken är den vanligaste orsaken till flödesproblem i en PD-kateter?
Till toppen av sidan