Dialys, peritonealdialys

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom peritonealdialys
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Manuellt vätskebyte och handhavande av PD-maskin.
  • Övervakning och kontroller vid postoperativ vård.
  • Peritonit och andra PD-relaterade infektioner.
  • PD-katetervård.
  • Vid dusch följs lokala anvisningar tills katetern har läkt in helt.
  • Patientinformation om kontaktvägar till den njurmedicinska kliniken.
Till toppen av sidan