Kateterutgången bör skyddas med ett förband. Förbandet byts vanligtvis 1-2 gånger i veckan samt efter dusch.

Vid omläggning tillämpas basala hygienrutiner och aseptisk teknik. Läs mer i Vårdhandbokens texter om Ren och steril rutin utanför operationsenhet.

1. Inspektera kateterutgången samt tunnelering vid omläggning för att säkerställa att det inte finns några tecken på infektion. Infektionstecken kan vara

  • svullnad
  • rodnad
  • klåda
  • värmeökning
  • sekretion
  • ömhet
  • vätska från sårområdet.

Om tecken på infektion finns ska odling runt exit site tas och läkare snarast kontaktas.  En infektion som inte åtgärdas kan sprida sig längs med katetern och orsaka en svårbehandlad infektion, så kallad tunnelinfektion, där katetern i värsta fall måste tas bort.

2. Kateterutgången desinficeras flödigt med i första hand klorhexidinsprit, annars annat alkoholbaserat desinfektionsmedel. Vid osäkerhet eller frågor kring omläggningsrekommendationer såsom exempelvis behov av tätare förbandsbyten kontakta ansvarig PD-enhet. 

3. När desinfektionsmedlet har torkat in fixeras katetern noggrant.

4. Dokumentera datum för omläggning och eventuella avvikelser i patientens journal.

Dusch eller bad

 • Vid dusch används duschplast tills katetern har läkt in helt.
 • Bad i badkar rekommenderas inte.
 • Bad i bassäng eller öppet vatten sker i överenskommelse med ansvarig läkare. Katetern ska då skyddas helt med plast eller med en stomipåse som sluter tätt runt kateterutgången och katetern.

Vid dusch följs lokala anvisningar tills katetern har läkt in helt.

Till toppen av sidan