Kateterutgången bör skyddas med ett förband. Förbandet byts vanligtvis 1-2 gånger i veckan och efter dusch.

Vid omläggning tillämpas basala hygienrutiner och aseptisk teknik.

1. Inspektera kateterutgången samt tunnelering vid omläggning för att säkerställa att det inte finns några tecken på infektion. Infektionstecken kan vara

  • svullnad
  • rodnad
  • klåda
  • värmeökning
  • sekretion
  • ömhet
  • vätska från sårområdet.

Om tecken på infektion finns ska odling tas och läkare snarast kontaktas. En infektion som inte åtgärdas kan sprida sig längs med katetern och orsaka en svårbehandlad infektion, så kallad tunnelinfektion, där katetern i värsta fall måste tas bort.

2. Kateterutgången desinficeras flödigt med i första hand klorhexidinsprit, annars annat alkoholbaserat desinfektionsmedel. Vid behov av tätare förbandsbyten hör med ansvarig PD-enhet angående omläggningsrekommendationer.

3. När desinfektionsmedlet har torkat in fixeras katetern noggrant.

4. Dokumentera datum för omläggning och eventuella avvikelser i patientens journal.

Dusch eller bad

 • Vid dusch används duschplast tills katetern har läkt in helt.
 • Bad i badkar rekommenderas inte.
 • Bad i bassäng eller öppet vatten sker i överenskommelse med ansvarig läkare. Katetern ska då skyddas helt med plast eller med en stomipåse som sluter tätt runt kateterutgången och katetern.
Till toppen av sidan