Sonder, inläggning och skötsel

Film om tillvägagångssätt vid sondinläggning

Här kan du se en film om tillvägagångssätt vid sondinläggning. Filmerna visas i tjänsten Mediaflow och har berättarröst samt textning. Om du inte kan se filmerna, kontakta din lokala IT support.

Tillägg till filmen

För särskilda riskgrupper som barn, vakenhetssänkta patienter, medvetslösa, neurologiska bortfallsymtom som vid stroke eller avancerad parkinsonism kan läget kontrolleras med kontroll av pH på ventrikelaspirat, pH ska vara 4 eller lägre vid korrekt position i ventrikeln (surt maginnehåll). I osäkra fall bör läget av sonden kontrolleras med röntgen.

Läs mer om tillvägagångssätt vid sondinläggning.

Till toppen av sidan