Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sonder, inläggning och skötsel
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för hur märkning ska gå till: Vem som ansvarar för märkningen, på vilket sätt den ska utföras och hur den ska dokumenteras.
  • Provtagning av ventrikelvätska, ventrikeltömning och ventrikelsköljning.

 

Till toppen av sidan