Inläggning av magsond eller duodenalsond kräver vanligen ingen särskild förberedelse av patienten. Om patienten är allmänpåverkad eller nyopererad kontrollera alltid med läkare vilken typ av sond som skall inläggas och om den skall läggas via näsan eller munnen.

Vid osäkerhet bör läkare alltid assistera eller själv lägga sonden.

Ta fram rätt sond för ändamålet. Bestäm om sonden skall vara en enkellumen- eller flerlumensond och i vilken dimension. Ta fram gel för att kunna gela näsöppning och epifarynx.

Följ mottagande laboratoriets anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Patientinformation

Beskriv för patienten varför behandlingen/undersökningen ska göras och vad den innebär. Informera till exempel om att det kan kännas obehagligt i halsen en stund och att det är viktigt att försöka andas lugnt och svälja när sonden känns i svalget. En behandling eller undersökning ska genomföras i samverkan med patienten så att onödig oro undviks. Ge därför patienten tid och möjlighet att ställa frågor.

Till toppen av sidan