Om det ska tas prov på ventrikelvätska får patienten i regel inte äta, dricka, skölja munnen eller borsta tänderna under åtta timmar före undersökningen.

Ta fram rätt sond för ändamålet. Bestäm om sonden skall vara en enkellumen- eller flerlumensond och i vilken dimension. Ta fram gel för att kunna gela näsöppning och epifarynx.

Följ mottagande laboratoriets anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Patientinformation

Informera patienten om varför behandlingen/undersökningen ska göras och vad den innebär. Informera till exempel om att det kan kännas obehagligt i halsen en stund och att det är viktigt att försöka andas lugnt och svälja när sonden känns i svalget. En behandling eller undersökning ska genomföras i samverkan med patienten så att onödig oro undviks. Ge därför patienten tid och möjlighet att ställa frågor.

Till toppen av sidan