Katetrar, sonder och drän

Subkutan kvarliggande kateter

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Subkutan kvarliggande kateter - Översikt

  Subkutan kvarliggande kateter är en tunn kateter som läggs in subkutant med syfte att minska antalet stick vid intermittenta injektioner och/eller vid kontinuerlig subkutan infusion.

 • Indikation och dokumentation

  En subkutan kvarliggande kateter läggs in för att administrera läkemedel och syftet är att minska obehaget med flera stick för patienten.

 • Förberedelser

  Använd alltid basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10). Förbered och ha all utrustning inom räckhåll.

 • Tillvägagångssätt

  Desinfektera händerna och ta på rena undersökningshandskar. Välj ut ställe där subkutan kvarliggande kateter ska placeras.

 • Byte och avlägsnande

  Byte av subkutan kvarliggande kateter rekommenderas var 7:e dag och vid behov. Vid byte av katetern växlas insticksstället för att hud och vävnad ska få vila.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om subkutan kvarliggande kateter.

Till toppen av sidan