Förberedelser

Använd alltid basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10). Förbered och ha all utrustning inom räckhåll.

Material

  • Mjuk kateter i en liten storlek avsedd som subkutan kvarliggande kateter. För att undvika risken för blodsmitta ska stickskyddade produkter användas när detta är möjligt.
  • Kompress att desinfektera huden med.
  • Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
  • Steril högpermeabel polyuretanfilm.
  • En steril propp.

Placering

Välj ett ställe med tillräckligt underhudsfett, det kan vara mage, lår, överarm och bröst. Läs mer i Vårdhandbokens texter om subkutana injektioner. Hos patienter med dålig blodcirkulation och ödem exempelvis patienter i livets slut, lägg in den subkutana kvarliggande katetern så centralt som möjligt, det vill säga i överarm eller bröstkorg [1,2].

Bild som visar
Exempel på placering av subkutan kvarliggande kateter, överarm.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan