Förberedelser

Använd alltid basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10). Förbered och ha all utrustning inom räckhåll.

Material

  • Mjuk kateter i en liten storlek avsedd som subkutan kvarliggande kateter. För att undvika risken för blodsmitta ska stickskyddade produkter användas när detta är möjligt.
  • Kompress att desinfektera huden med.
  • Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
  • Steril högpermeabel polyuretanfilm.
  • En steril propp.

Placering

Välj ett ställe med tillräckligt underhudsfett, det kan vara mage, lår, överarm och bröst. Läs mer i Vårdhandbokens texter om subkutana injektioner. Hos patienter med dålig cirkulation och ödem exempelvis patienter i livets slut, lägg in den subkutana kvarliggande katetern så centralt som möjligt, det vill säga överarm eller bröstkorg [1,2].

Bild som visar
Exempel på placering av subkutan kvarliggande kateter, överarm.
Till toppen av sidan