Subkutan kvarliggande kateter

Byte och avlägsnande

Byte av subkutan kvarliggande kateter rekommenderas var 7:e dag och vid behov. Vid byte av katetern växlas insticksstället för att hud och vävnad ska få vila.

Komplikationer

Den subkutana kvarliggande katetern byts direkt vid komplikationer som lokal rodnad, smärta och sveda.

Avlägsnande

Vid avlägsnande inspekteras insticksstället samt huden runt omkring. Dokumentera datum, tid, utseende samt signatur.

Till toppen av sidan