Subkutan kvarliggande kateter

Tillvägagångssätt

Gör så här:

 1. Desinfektera händerna och ta på rena undersökningshandskar.
 2. Välj ut ställe där subkutan kvarliggande kateter ska placeras.
 3. Desinfektera hudområdet med Klorhexidinsprit 5mg/mL eller etanol 70%. Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder på en ytan som motsvarar förbandet. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar.
 4. Låt huden lufttorka. Berör inte den desinfekterade huden på insticksstället.
 5. Avlägsna skyddsplasten från nålen.
 6. Lägg in subkutan kvarliggande kateter med samma teknik som när man ger subkutan injektion, det vill säga i 45-90o vinkel.
 7. Dra ut mandrängen så endast plastkatetern ligger kvar under huden. 
 8. Mandräng till katetern läggs direkt i avsedd avfallsbehållare (SOSFS 2005:26).
 9. Sätt på en propp på katetern eller förlängningsslangen och fäst med steril högpermeabel polyuretanfilm.
 10. Märk förbandet med datum och signatur.

Flera subkutant kvarliggande katetrar kan läggas in beroende på patientens behov av olika läkemedel.

Handhavande

För att tidigt upptäcka och undvika komplikationer är tydliga rutiner en förutsättning för att arbeta patientsäkert.

Inspektion och skötsel

 • Daglig inspektion av förband och instickställe.
 • Desinfektera injektionsventil med Klorhexidinsprit 5 mg/mL före varje injektion.
 • Byt propp efter varje injektion.
 • Injektioner ges via injektionsventil, med eller utan förlängning. Använd inte trevägskran avsedd för perifer venkateter (PVK).
 • Fixera förlängningsslangen för att minska den mekaniska retningen i underhuden.
Till toppen av sidan