Benmärgspunktion

Förberedelser och material

Förberedelser, allmänna

 • Benmärgspunktion (-aspiration) ordineras och utförs av läkare.
 • Punktionen ska ske aseptiskt.
 • Punktionen ska utföras i ett undersökningsrum eller i vårdrummet om patienten har enkelrum.
 • Det ska finnas aktuellt svar på blodstatus och b-celler (differentialräkning av de vita blodkropparna) tillgängligt vid punktionen.
 • Märk upp alla glas, burkar och rör för provtagning samt remisser med patientens namn och personnummer.
 • Om biopsi ska utföras samtidigt som aspiratet är det sterilt utförande som gäller.

Patientinformation och övriga förberedelser

 • Utför identitetskontroll.
 • Förvissa dig om att patienten är informerad om biobankslagen.
 • Informera patienten om hur punktionen går till, samt att det kan kännas en sugande obehagskänsla när benmärg sugs upp. Denna känsla försvinner när suget upphör.
 • Se till att patienten ligger så bekvämt som möjligt. Vid cristapunktion ska patienten ligga på mage eller på sidan. Om prov tas från sternum ska patienten ligga på rygg.
 • Eventuell premedicinering ordineras av läkare.

Material

 • Steril engångs cristapunktionsnål.
 • 20 mL spruta. Med luer-lock om det inte finns tillgång till handtag.
 • Eventuellt spruthandtag.
 • 2 stycken eller fler EDTA-rör.
 • Minilancett för kapillär/perifer provtagning.
 • Rena handskar.
 • Objektglas, helst 10 stycken för benmärgsutstryk, märkta med patientens personnummer och namn, provtagningsdatum samt vårdinrättning.
 • Objektglas, 5 stycken för utstryk av perifert blod. 
 • Petriskål eller urglas.
 • Burk med tillsats av 4% formaldehyd, märkt på samma sätt som objektglasen, samt att burken är märkt att den innehåller formaldehyd. Burk med formaldehyd är för eventuell märgkula och/eller vid benmärgsbiopsi.
 • Om cristabiopsi ska utföras samtidigt bör även Cristabiopsinål dukas fram samt objektglas för imprints av biopsin.
 • Vid cristabiopsi: Cristabiopsinål, sterila handskar till läkaren, steril hålduk, knivblad, objektglas för imprints samt burk med fixeringsvätska.
 • Material för huddesinfektion (kompresser, klorhexidinsprit 5mg/mL). Vid konstaterad klorhexidinöverkänslighet/allergi används 70% alkohol, till exempel M-sprit. Uppdragningskanyl (till lokalbedövningsmedlet).
 • Material för lokalbedövning (spruta, kanyl, lokalbedövningsmedel). Uppdragningskanyl (till lokalbedövningsmedlet).
 • Rena kompresser.
 • Tejp.
 • Objektglaskassetter för förvaring och transport av objektglasen.
 • Remisser.
Till toppen av sidan