Ledpunktion

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom ledpunktion. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Ledpunktion kan utföras i de flesta leder men vilka leder är det vanligast att utföra ingreppet i?
Med vilken hygienteknik ska punktionen utföras?
Information till patienten före ingreppet är viktigt. Vad bör läkaren informera patienten om i samband med kortisoninjektion i en viktbärande led?
På vilket sätt kan man försöka minska oro och rädsla hos små barn inför ingreppet?
Före kortisoninjektion ska leden tömmas på ledvätska. Hur ges injektionen sedan?
Varför betonas hygienföreskrifter inför punktioner/injektioner i leder?
Till toppen av sidan