Ledpunktion

Ledpunktion - Översikt

För diagnos och behandling

En ledpunktion görs i syfte att diagnostisera eller behandla en sjuk led. Ingreppet kan i princip utföras i alla leder, men vanligast är knäleden. Leder bör punkteras i rena lokaler, det vill säga undvik lokaler där till exempel infekterade sår brukar läggas om. Vid ledpunktioner används oftast en fin kanyl, men i undantagsfall kan en grövre sådan behövas (till exempel när koagel eller fibrin riskerar att proppa igen kanylen). Aspiration av ledvätska och eventuell injektion av läkemedel sker genom samma kanyl. Ledpunktionen ordineras och utförs av läkare.

Ledpunktionen ska utföras med steril teknik. En infektion i leden kan vara svårbehandlad och ge upphov till allvarliga ledskador och allmänna infektionssymptom.

Dokumentera uppgifter om punktionen och utför identitetskontroll.

Till toppen av sidan