Ledpunktion

Efter ledpunktionen

Insticksstället täcks med plåster eller sterilt förband. Vid läckage från punktionsplatsen kan förbandet kompletteras med elastisk binda med lätt kompression. Förvissa dig om att patienten mår bra efter ingreppet.

Patienten informeras om eventuell ledvila, se texten Inför ledpunktionen, och att undvika att ha vatten på punktionsplatsen under de närmaste timmarna. Förbandet ska sitta på i minst 24 timmar och inte smutsas ned. Informera om vikten av att snabbt ta förnyad kontakt vid misstanke på infektion och vart patienten då ska vända sig.

Använt material

Beakta risken för stick- och skärskador och blodburen smitta.

I den mån material för flergångsbruk används regörs dessa i diskdesinfektor.

Engångsmaterial som är skärande och stickande placeras i behållare för stickande, skärande och smittförande avfall.

Till toppen av sidan