Ledpunktion

Inför ledpunktionen

Informera patienten

Inför ingreppet är det viktigt att fråga om patienten är orolig för ingreppet.  Premedicinering med lugnande medel eller salva/ plåster med lokalbedövning kan hos vissa patienter vara befogad, särskilt hos barn.

Informera om:

  • Hur ingreppet går till, att det ibland kan göra ont och hur snart patienten kan förvänta sig en förbättring efter en eventuell behandling.
  • Att den behandlade leden kan ge ökad ömhet och smärta under något dygn efter en kortisoninjektion.
  • Att patienten ska ta förnyad kontakt med sjukvården vid infektionstecken som feber eller kraftig rodnad.
  •  Att efter kortisoninjektioner i viktbärande höfter(höft, knä, fot) bör leden avlastas ett dygn för att få bästa effekt.

Förberedelser

Patienten bör ha möjlighet att vara ensam med vårdpersonalen i behandlingsrummet. Det är viktigt att ta hänsyn till patientens integritet. Se till att patienten har det bekvämt och möjlighet att slappna av. Många leder, dock inte axlar, punkteras därför med fördel då patienten ligger ned. Lokalbedövning eller lugnande medel ges efter ordination. Fråga patienten om eventuell läkemedelsallergi.

Markera punktionsplatsen och desinfektera därefter hudområdet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan