Blodprov

Blodprov, kapillär provtagning

Innehåll

Visa innehåll som:
Blodprov, kapillär provtagning - Översikt

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provmärkning stämmer överens så att kopplingen till patienten blir korrekt.

Förberedelser

Patienten bör om möjligt sitta ner 15 minuter före provtagningen [1]. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat.

Tillvägagångssätt

Pekfingret behövs för pincettgreppet och har dessutom ofta tjockare hud och kan vara känsligare. Tummen och lillfingret är olämpliga att sticka i eftersom tummen har puls och lillfingret är så tunt att punktion kan medföra risk för benskada.

Bildspel om tillvägagångssätt vid kapillär provtagning

Här nedan kan du se ett bildspel om tillvägagångssättet vid kapillär blodprovstagning.

Provtagning vid infusion

Prov bör alltid tas i en annan extremitet än den där infusionen ges. Det blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad och därför rekommenderas att infusionen stängs av innan provtagningen sker.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blodprov, kapillär provtagning.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom blodprov, kapillär provtagning.

Till toppen av sidan