Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blodprov

Blodprov, kapillär provtagning

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Blodprov, kapillär provtagning - Översikt

  Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provmärkning stämmer överens så att kopplingen till patienten blir korrekt.

 • Förberedelser

  Patienten bör om möjligt sitta ner 15 minuter före provtagningen [1]. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat.

 • Tillvägagångssätt

  Pekfingret behövs för pincettgreppet och har dessutom ofta tjockare hud och kan vara känsligare. Tummen och lillfingret är olämpliga att sticka i eftersom tummen har puls och lillfingret är så tunt att punktion kan medföra risk för benskada.

 • Bildspel om tillvägagångssätt vid kapillär provtagning

  Här nedan kan du se ett bildspel om tillvägagångssättet vid kapillär blodprovstagning.

 • Provtagning vid infusion

  Prov bör alltid tas i en annan extremitet än den där infusionen ges. Det blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad och därför rekommenderas att infusionen stängs av innan provtagningen sker.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blodprov, kapillär provtagning.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper om blodprov, kapillär provtagning.

Till toppen av sidan