Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom kapillär blodprovtagning
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för hantering av använd lansett.
  • Rutiner för desinfektion vid provtagning.
  • Provtagning på barn under ett år.

Tillverkarens bruksanvisning behövs för:

  • Hantering av lansett vid provtagning.
  • Hur många droppar som ska torkas bort före provtagning.
  • Hur teststicka, kuvett eller kapillär ska fyllas med blod.

I dessa fall kan anvisningar från det analyserande laboratoriet finnas eller behöva upprättas:

  • Märkning av prov, minsta provvolym och hållbarhet.
  • Tid för fasta.
  • Hur provtagningstid ska anges.
  • Vilka analyser som kan utföras på kapillärprov.
Till toppen av sidan