Att tänka på inför provtagning

Vila

Patienten bör om möjligt sitta ner i 15 minuter före provtagningen då muskelarbete kan påverka vissa analysresultat [1,2]. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat. De flesta referensintervall är baserade på prov som tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.

Särskilda provtagningsanvisningar

Kontrollera provtagningsanvisningar från det analyserande laboratoriet för beställda analyser. Faktorer att ta hänsyn till kan till exempel vara tid på dygnet eller intag av läkemedel, kost och hälsokostpreparat.

I laboratoriets analysförteckning anges de analyser som kräver att patienten är fastande med "f", (exempelvis fS-Triglycerider, där S står för serum). Grundregeln är att patienten är fastande i cirka 10-12 timmar innan provtagning, till exempel från klockan 22 om provtagning ska göras tidigast klockan 8 på morgonen nästkommande dag. Nödvändiga läkemedel kan tas med cirka ett halvt glas vatten utan tillsatser. Andra drycker ska undvikas. Fastande patienter ska inte heller röka, snusa eller tugga tuggummi [2].

Om större volymer blod tas i mikrorör med olika tillsatser avsedda för kapillär provtagning, gäller samma rörordning som för venprovtagning, se Vårdhandbokens text om förberedelser i avsnittet om Blodprov, venös provtagning. De kan exempelvis innehålla olika former av antikoagulantia eller koagulationsaktivator [1,2]. 

Anvisningar gällande fasta, intag av läkemedel, provtagningsrör samt märkning med mera kan variera mellan olika laboratorier, se lokala provtagningsanvisningar.

Före provtagning

  1. Vid provtagningen bör patienten sitta bekvämt i en stol med armstöd, för att inte falla handlöst vid eventuell plötslig svimning. Använd gärna en stol med ställbara stöd för armarna och ett bord där patienten kan lägga upp sin arm. Eventuellt kan patienten ligga ner. Patienten bör inte ha något i munnen vid provtagningen.
  2. Kontrollera patientens identitet med en godkänd legitimationshandling samt om så är möjligt genom att patienten får uppge namn och personnummer. Under pågående slutenvård räcker det med att vårdpersonalen förvissar sig om patientens identitet muntligt samt genom kontroll av ID-bandet. Läs mer i Vårdhandbokens avsnitt om Identifikation.
  3. Kontrollera att patienten har följt eventuella patientförberedelser.
  4. Informera patienten om provtagningen. Förmedla lugn och trygghet för att undvika stress och rädsla hos patienten.
  5. Kontrollera att allt material som behövs i samband med provtagningen finns nära till hands.
  6. Märk eventuella mikrorör enligt laboratoriets anvisningar innan provtagningen [1,2]. Kontrollera att uppgifter på beställningsunderlag/remiss stämmer överens med etiketterna för märkning av mikrorören. Följ samma rörordning som vid venös provtagning. Se Vårdhandbokens avsnitt om venös provtagning.

Här finns regionala tillägg

Val av lansett

Använd endast engångslansetter med integrerad skyddsfunktion som vid aktivering sticker ett förbestämt djup och därefter automatiskt och snabbt drar tillbaka nålen/bladet in i skyddshöljet/lansettkroppen.

Lansetter brukar delas in i grupper efter förväntat blodflöde; lågflöde, normalflöde och högflöde.

Vilken lansett man ska välja beror på vilken provmängd som behövs, patientens hud- och fingertjocklek och eventuellt om patienten behandlas med antikoagulantia. En lansett med blad ger ett högre blodflöde.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan