Patienten bör om möjligt sitta ner 15 minuter före provtagningen [1]. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat. De flesta referensintervall är baserade på prov som tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.

Kontrollera om analyserande laboratoriet har särskilda provtagningsanvisningar för beställda analyser. I laboratoriets analysförteckning anges de analyser som kräver att patienten är fastande till exempel med "f", (exempelvis fS-Triglycerider). Grundregeln är att patienten är fastande i minst 10 timmar, till exempel från klockan 22 kvällen innan provtagning vid provtagning tidigast klockan 8, och får endast ha druckit en ytterst liten mängd vatten utan tillsatser. Fastande patienter bör inte heller röka/snusa.

Hur länge patienten ska vara fastande kan variera, se lokala provtagningsanvisningar.

  1. Vid provtagningen bör patienten sitta bekvämt i en stol med armstöd, för att inte falla handlöst vid eventuell plötslig svimning. Använd gärna en stol med ställbara stöd för armarna. Eventuellt kan patienten ligga ner. Patienten bör inte ha något i munnen vid provtagningen.
  2. Informera patienten om provtagningen.
  3. Kontrollera att allt material som behövs i samband med provtagningen finns nära till hands.
  4. Kontrollera patientens identitet, exempelvis med hjälp av ID-handling samt om så är möjligt genom att patienten får uppge namn och personnummer. Kontrollera att uppgifterna stämmer överens med remissen/beställningen och eventuella etiketter för provet eller annan identitetsangivelse, till exempel inmatade uppgifter i patientnära instrument.

Märk provet enligt laboratoriets anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Val av lansett

Använd endast engångslansetter med integrerad skyddsfunktion som vid aktivering sticker och därefter automatiskt och snabbt drar tillbaka nålen in i skyddshöljet/lansettkroppen. Lansetter brukar delas in i grupper efter förväntat blodflöde:

  • lågflöde
  • normalflöde
  • högflöde.

Vilken lansett du ska välja beror på vilken provmängd du behöver och patientens hudtjocklek.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan