Blodprov, kapillär provtagning

Blodprov, kapillär provtagning - Översikt

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss och provtagningsrör stämmer överens. Det är också provtagarens ansvar att försäkra sig om att provtagningsanvisningar följs och att provtagningen utförs på ett korrekt sätt.

Kapillärprovtagning får endast utföras av laboratoriepersonal eller personal speciellt utbildad för provtagningen samt för analyser som kan utföras på kapillärt blod.

Att tänka på vid provtagningen

Se lokala anvisningar från laboratoriet som ska utföra analysen angående provtagning, märkning av prov och vilka analyser som kan utföras på kapillärprov. Koncentrationen av vissa analyter kan skilja mellan kapillärt och venöst blod.

Kapillärprovtagning medför större mätosäkerhet än venprovtagning eftersom den kan leda till varierande grad av hemolys och viss tillblandning av vävnadsvätska [1]. Detta kan leda till falskt höga eller falskt låga analysresultat. Kapillärprov används framför allt vid olika typer av patientnära tester där endast små blodvolymer behövs, till exempel för glukosanalys.

Här finns regionala tillägg

På svårstuckna patienter eller patienter som av någon anledning inte bör utsättas för venprovtagning kan vissa analyser också utföras på kapillärt blod.

När större blodvolymer ska tas kapillärt i till exempel mikrorör, ska provtagaren få särskild praktisk utbildning i detta för att undvika felaktiga analysresultat.

Tillfällen då kapillärprovtagning ska undvikas

Undvik kapillärprovtagning

  • vid dålig perifer cirkulation, till exempel patienter i chock
  • vid perifera ödem
  • vid kraftig uttorkning
  • på ställe där det nyss tagits prov eller på förhårdnad, skadad eller inflammerad hud
  • vid konstaterad blodsmitta.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan