Undersökning och provtagning

Blodtrycksmätning, manuell

Innehåll

Visa innehåll som:
Blodtrycksmätning, manuell - Översikt

Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar är trycket i kärlen som lägst och kallas för diastoliskt blodtryck.

Material vid manuell blodtrycksmätning

Välj rätt blodtrycksmanschett till rätt patient. Markeringar i manschetten visar om manschetten är för liten, lagom eller för stor.

Förberedelser

Informera patienten om hur undersökningen går till. Patienten ska inte dricka kaffe, te, snusa eller röka 30 minuter innan blodtrycksmätning.

Tillvägagångssätt

Vid första mättillfället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna.

Att tänka på vid tillvägagångssätt

Vid framför allt högt blodtryck kan ett "silent gap" uppträda. Det innebär en tyst period mellan systole och diastole.

Andra mätmetoder

Vid mycket låga blodtryck och hos en patient i chock kan en doppler användas istället för stetoskop.

Hemblodtrycksmätning

Hemblodtrycksmätning (HBTM) börjar mer och mer användas vid diagnostik och behandling av patienter med hypertoni.

Film om tillvägagångssätt vid blodtrycksmätning

Här kan du titta på en film som visar tillvägagångssättet vid blodtrycksmätning. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blodtrycksmätning, manuell.

Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper inom blodtrycksmätning.

Till toppen av sidan