Undersökning och provtagning

Blodtrycksmätning, manuell

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Blodtrycksmätning, manuell - Översikt

  Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar är trycket i kärlen som lägst och kallas för diastoliskt blodtryck.

 • Material vid manuell blodtrycksmätning

  Välj rätt blodtrycksmanschett till rätt patient. Markeringar i manschetten visar om manschetten är för liten, lagom eller för stor.

 • Förberedelser

  Informera patienten om hur undersökningen går till. Patienten ska inte dricka kaffe, te, snusa eller röka 30 minuter innan blodtrycksmätning.

 • Tillvägagångssätt

  Vid första mättillfället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna.

 • Att tänka på vid tillvägagångssätt

  Vid framför allt högt blodtryck kan ett "silent gap" uppträda. Det innebär en tyst period mellan systole och diastole.

 • Andra mätmetoder

  Vid mycket låga blodtryck och hos en patient i chock kan en doppler användas istället för stetoskop.

 • Hemblodtrycksmätning

  Hemblodtrycksmätning (HBTM) börjar mer och mer användas vid diagnostik och behandling av patienter med hypertoni.

 • Film om tillvägagångssätt vid blodtrycksmätning

  Här kan du titta på en film som visar tillvägagångssättet vid blodtrycksmätning. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blodtrycksmätning, manuell.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper inom blodtrycksmätning.

Till toppen av sidan