Undersökning och provtagning

Blodtrycksmätning, manuell

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Blodtrycksmätning, manuell - Översikt

  Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar är trycket i kärlen som lägst och kallas för diastoliskt blodtryck.

 • Material vid manuell blodtrycksmätning

  Välj rätt blodtrycksmanschett till rätt patient. Markeringar i manschetten visar om manschetten är för liten, lagom eller för stor.

 • Förberedelser

  Informera patienten om hur undersökningen går till. Patienten ska inte dricka koffein, snusa eller röka 30 minuter innan blodtrycksmätning.

 • Tillvägagångssätt

  Vid första mättillfället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna.

 • Möjliga felkällor vid blodtrycksmätning

  Högt blodtryck är en stor riskfaktor för sjukdom och för tidig död. De som utför blodtrycksmätningen måste därför ha kunskap om möjliga felkällor som kan påverka mätresultaten.

 • Andra mätmetoder

  Vid mycket låga blodtryck och hos en patient i chock kan en doppler användas istället för stetoskop.

 • Hemblodtrycksmätning

  Hemblodtrycksmätning (HBTM) börjar mer och mer användas vid diagnostik och behandling av patienter med hypertoni.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blodtrycksmätning, manuell.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper inom blodtrycksmätning.

Till toppen av sidan