Blodtrycksmätning, manuell

Material vid manuell blodtrycksmätning

Kontrollerad utrustning ska användas.

Blodtrycksmanschett

För att veta vilken blodtrycksmanschett som passar patientens armomkrets noteras var linjen ytterst på manschetten hamnar på manschettens insida. Tillverkarna förser manschetterna med markeringar som indikerar till vilken armomkrets de är avsedda. Manschettbredden bör vara omkring 40% av armens omkrets [3].

Omkretsen kan också mätas med ett måttband. För överarmsmanschett gäller:

  • "Smal" manschett 9 x 28 cm för armomkrets 15-21 cm.
  • "Normal" manschett 12 x 35 cm för armomkrets mellan 22-31 cm.
  • "Bred" manschett 15 x 43 cm för armomkrets 32-44 cm.
  • Lårmanschett 18 x 60 cm kan användas för armar med 45 cm eller mer i omfång.

Koniska manschetter finns för korta, tjocka överarmar. En manschett med tre bredder i en, tricuffmanschetten, finns på vissa mottagningar.

Blodtrycksvärdet blir falskt för högt om en normalbred manschett används på en för kraftig överarm. På motsvarande sätt blir blodtrycksvärdet falskt för lågt om en för bred manschett används till en smal arm [4].

Stetoskop

De flesta stetoskop har två sidor att lyssna med, membranet för högfrekventa ljud och klockan för lågfrekventa ljud. Oftast används membranet men är ljuden svåra att höra kan klockan vara ett bättre alternativ. Det är mycket viktigt att vinkla stetoskopets skänklar så att stetoskopets öronproppar pekar framåt för att få dem rätt i örongången.

Kontroll av blodtrycksmanschett

Minst en gång per år bör manometern till blodtrycksmanschetten kontrolleras, alternativt bytas ut. En kalibreringsmanometer kan användas för att kontrollera en annan manometer. Pumpa upp manometrarna till över 200 mmHg och se att visarna följs åt. Släpp därefter ut trycket och kontrollera att båda manometrarnas visare följs åt till 0 mmHg. Mätvärdet ska inte skilja mer än 5 mmHg [5,6].

Till toppen av sidan